coag4d
coag4dSLIDER
micropusleSLIDER
mispai2SLIDER

Servis

Servis certificiran od strane proizvođača medicinske opreme iz našeg zastupničkog programa. Ugradnja originalnih rezervnih dijelova.

Zamjenski aparati

Ukoliko se Vaš uređaj zadržava na servisu duži vremenski period, ili čeka rezervni dio, u mogućnosti smo Vam ponuditi zamjenske aparate na upotrebu, sve dok Vaš aparat ne bude osposobljen za rad.

Edukacija i trening

Naši produkt stručnjaci su uvijek na raspolaganju za obuku stručnog osoblja za rad, kao i dodatne časove usavršavanja. Kada je to potrebno, koristimo opciju daljinskog spajanja sa Vašim aparatom, kako bi Vam pružili brzu i efikasnu podršku.

20 godina iskustva

Medicinska oprema

Sistem upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008

Hematologija

Koagulacija

Oftalmologija

Opšta laboratorija

Infektivni otpad